Kart, tomteinndeling og priser

Kart med inndeling av tomtene, arealer og priser på hver tomt.
Alle tomter leveres ferdig undersprengt og grovplanert. Det er lagt inn avløp, overvann, nett og strøm inn på samtlige tomter.

Tomteinndelingsplan kan lastes ned i menyen til høyre.

Utsnitt tomtedelingsplan 1 17 oppdatert

Prisene på tomtene er :
Nr 1:     SOLGT
Nr 2:     SOLGT
Nr 3:     SOLGT
Nr 4:     SOLGT
Nr 5:     SOLGT
Nr 6:     SOLGT
Nr 7:     SOLGT
Nr 8:     SOLGT
Nr 9:     SOLGT
Nr 10:   SOLGT
Nr 11:   SOLGT
Nr 12:   SOLGT 
Nr 13:   SOLGT
Nr 14:   SOLGT
Nr 15:   SOLGT
Nr 16:   SOLGT
Nr 17:   SOLGT
Nr 18:   SOLGT
Nr 19:   SOLGT
Nr 20:   SOLGT
Utsnitt tomtedelingsplan 18 24 Nr 21:   SOLGT
Nr 22:   SOLGT
Nr 23:   1 200 000,-
Nr 24:   pris på forespørsel,-
Nr 25:   SOLGT
Nr 26:   SOLGT

Gebyrer kommer i tillegg.