Kart og priser eneboliger BK3

Se på bildet over her for detaljert oversikt  over boligene, plassering

Nummer på eneboligene er:

Nr 1:     
Nr 2:     PRIS: 4 500 000,-
Nr 3:    
Nr 4:     PRIS: 4 500 000,-
Nr 5:     
Nr 6:     SOLGT
Nr 7:     
Nr 8:     SOLGT
Nr 10:   SOLGT
Nr 12:   SOLGT