Kart og priser eneboliger BK3

Se på bildet over her for detaljert oversikt  over boligene, plassering

Nummer på eneboligene er:

Nr 1:     SOLGT
Nr 2:     SOLGT
Nr 3:     PRIS: 4 700 000,-
Nr 4:     SOLGT
Nr 5:     PRIS: 4 800 000,-
Nr 6:     SOLGT
Nr 7:     PRIS: 5 000 000,-
Nr 8:     SOLGT
Nr 10:   SOLGT
Nr 12:   SOLGT

 

Husene er forhåndsgodkjente for husbankfinansiering noe som gir veldig lave renter på lånet. Ring for mer info, Christian 92401269