Boliger Felt BK3

bkt boligpartner logoEneboligene bygges av BKT Entreprenør AS og leveres av Boligpartner AS

Alle eneboligene leveres nøkkelferdige med carport, pipe og ildsted, vedlikeholdsfrie vinduer og royalimpregnert kledning.
Utvendig rekkverk i glass. Vei og oppstillingsplass leveres ferdig asfaltert.

Se på vedlagte tegninger og illustrasjoner for feltet og hver enebolig i feltet. 

E 3.5 A 80 10 04  FUGLEPERSPEKTIV FRA NORD VEST
E 3.3 A 80 10 02  PERSPEKTIV FRA SØR VEST
E 3.4 A 80 10 03  PERSPEKTIV FRA VEST
E 3.2 A 80 10 01  PERSPEKTIV FRA NORD VEST
D 1 A 10 00 03  SITUASJONSPLAN BK3
E 3.1 Fotomontasje 1920

Enebolig 1

E 1.1 A 20 01 01 01  PLANER OG SNITT NR 1
E 2.1 A 45 01 01 01  FASADER NR 1

Enebolig 2

E 1.2 A 20 02 01 01  PLANER OG SNITT NR 2
E 2.2 A 45 02 01 01  FASADER NR 2

Enebolig 3

E 1.3 A 20 03 01 01  PLANER OG SNITT NR 3
E 2.3 A 45 03 01 01  FASADER NR 3

Enebolig 4

E 1.4 A 20 04 01 01  PLANER OG SNITT NR 4
E 2.4 A 45 04 01 01  FASADER NR 4

 Enebolig 5

E 1.5 A 20 05 01 01  PLANER OG SNITT NR 5
E 2.5 A 45 05 01 01  FASADER NR 5

Enebolig 6

E 1.6 A 20 06 01 01  PLANER OG SNITT NR 6
E 2.6 A 45 06 01 01  FASADER NR 6

Enebolig 7

E 1.7 A 20 07 01 01  PLANER OG SNITT NR 7
E 2.7 A 45 07 01 01  FASADER NR 7

Enebolig 8

E 1.8 A 20 08 01 01  PLANER OG SNITT NR 8
E 2.8 A 45 08 01 01  FASADER NR 8

Enebolig 10

E 2.9 A 45 10 01 01  FASADER NR 10
E 1.9 A 20 10 01 01  PLANER OG SNITT NR 10

Enebolig 12

E 1.10 A 20 12 01 01  PLANER OG SNITT NR 12
E 1.10 A 45 12 01 01  FASADER NR 12

Carport 3A

E 1.11 A 20 3A 01 01  PLANER OG SNITT CARPORT 3A
E 2.11A 45 3A 01 01  FASADER CARPORT 3A

Carport 3B

E 1.12 A 20 3B 01 01  PLANER OG SNITT CARPORT 3B
E 2.12 A 45 3B 01 01  FASADER CARPORT 3B