Boliger Felt BK3

Alle eneboligene leveres nøkkelferdige med carport, pipe og ildsted, vedlikeholdsfrie vinduer og royalimpregnert kledning.

Utvendig rekkverk i glass. Vei og oppstillingsplass leveres ferdig asfaltert.

Her er noen bilder fra to boliger som nå er til salgs.

Se bilder fra Enebolig 4

Kreta Eiendom Enebolig 25
Kreta Eiendom Enebolig 26
Kreta Eiendom Enebolig 27
Kreta Eiendom Enebolig 29
Kreta Eiendom Enebolig 30
Kreta Eiendom Enebolig 31
Kreta Eiendom Enebolig 32
Kreta Eiendom Enebolig 33
Kreta Eiendom Enebolig 28
Kreta Eiendom Enebolig 9
Kreta Eiendom Enebolig 10
Kreta Eiendom Enebolig 8
Kreta Eiendom Enebolig 15
Kreta Eiendom Enebolig 14
Kreta Eiendom Enebolig 16
Kreta Eiendom Enebolig 17
Kreta Eiendom Enebolig 20
Kreta Eiendom Enebolig 21
Kreta Eiendom Enebolig 18
Kreta Eiendom Enebolig 19
Kreta Eiendom Enebolig 11
Kreta Eiendom Enebolig 12
Kreta Eiendom Enebolig 13
Kreta Eiendom Enebolig 3
Kreta Eiendom Enebolig 2
Kreta Eiendom Enebolig 1
Kreta Eiendom Enebolig 22
Kreta Eiendom Enebolig 5
Kreta Eiendom Enebolig 23
Kreta Eiendom Enebolig 24
Kreta Eiendom Enebolig 4
Kreta Eiendom Enebolig 6
Kreta Eiendom Enebolig 7

Se på vedlagte tegninger og illustrasjoner for feltet og hver enebolig i feltet. 

E 3.5 A 80 10 04  FUGLEPERSPEKTIV FRA NORD VEST
E 3.3 A 80 10 02  PERSPEKTIV FRA SØR VEST
E 3.4 A 80 10 03  PERSPEKTIV FRA VEST
E 3.2 A 80 10 01  PERSPEKTIV FRA NORD VEST
D 1 A 10 00 03  SITUASJONSPLAN BK3
E 3.1 Fotomontasje 1920

Enebolig 1

E 1.1 A 20 01 01 01  PLANER OG SNITT NR 1
E 2.1 A 45 01 01 01  FASADER NR 1

Enebolig 2

E 1.2 A 20 02 01 01  PLANER OG SNITT NR 2
E 2.2 A 45 02 01 01  FASADER NR 2

Enebolig 3

E 1.3 A 20 03 01 01  PLANER OG SNITT NR 3
E 2.3 A 45 03 01 01  FASADER NR 3

Enebolig 4

E 1.4 A 20 04 01 01  PLANER OG SNITT NR 4
E 2.4 A 45 04 01 01  FASADER NR 4

Se bilder fra Enebolig 4

Kreta Eiendom Enebolig 25
Kreta Eiendom Enebolig 26
Kreta Eiendom Enebolig 27
Kreta Eiendom Enebolig 29
Kreta Eiendom Enebolig 30
Kreta Eiendom Enebolig 31
Kreta Eiendom Enebolig 32
Kreta Eiendom Enebolig 33
Kreta Eiendom Enebolig 28
Kreta Eiendom Enebolig 9
Kreta Eiendom Enebolig 10
Kreta Eiendom Enebolig 8
Kreta Eiendom Enebolig 15
Kreta Eiendom Enebolig 14
Kreta Eiendom Enebolig 16
Kreta Eiendom Enebolig 17
Kreta Eiendom Enebolig 20
Kreta Eiendom Enebolig 21
Kreta Eiendom Enebolig 18
Kreta Eiendom Enebolig 19
Kreta Eiendom Enebolig 11
Kreta Eiendom Enebolig 12
Kreta Eiendom Enebolig 13
Kreta Eiendom Enebolig 3
Kreta Eiendom Enebolig 2
Kreta Eiendom Enebolig 1
Kreta Eiendom Enebolig 22
Kreta Eiendom Enebolig 5
Kreta Eiendom Enebolig 23
Kreta Eiendom Enebolig 24
Kreta Eiendom Enebolig 4
Kreta Eiendom Enebolig 6
Kreta Eiendom Enebolig 7

 Enebolig 5

E 1.5 A 20 05 01 01  PLANER OG SNITT NR 5
E 2.5 A 45 05 01 01  FASADER NR 5

Enebolig 6

E 1.6 A 20 06 01 01  PLANER OG SNITT NR 6
E 2.6 A 45 06 01 01  FASADER NR 6

Enebolig 7

E 1.7 A 20 07 01 01  PLANER OG SNITT NR 7
E 2.7 A 45 07 01 01  FASADER NR 7

Enebolig 8

E 1.8 A 20 08 01 01  PLANER OG SNITT NR 8
E 2.8 A 45 08 01 01  FASADER NR 8

Enebolig 10

E 2.9 A 45 10 01 01  FASADER NR 10
E 1.9 A 20 10 01 01  PLANER OG SNITT NR 10

Enebolig 12

E 1.10 A 20 12 01 01  PLANER OG SNITT NR 12
E 1.10 A 45 12 01 01  FASADER NR 12

Carport 3A

E 1.11 A 20 3A 01 01  PLANER OG SNITT CARPORT 3A
E 2.11A 45 3A 01 01  FASADER CARPORT 3A

Carport 3B

E 1.12 A 20 3B 01 01  PLANER OG SNITT CARPORT 3B
E 2.12 A 45 3B 01 01  FASADER CARPORT 3B