Bilder fra August 2017

Nå er tomtene planert og helt klar til bygging. 

Tomt 1
DJI 0039
DJI 0040
DJI 0041
DJI 0042
DJI 0044
DJI 0045
DJI 0046